Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Επιδοτήσεις έως 65% για μεταποίηση μελιού
Το νέο πρόγραμμα καλύπτει επενδύσεις μεταποίησης από μελισσοκόμους με ελάχιστο προϋπολογισμό τις 100.000 ευρώ. Με bonus επιδότηση οι Ελληνες μελισσοκόμοι μπορούν να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους, αρκεί να επενδύσουν στη μεταποίηση του μελιού, να παράγουν δηλαδή επώνυμο προϊόν, ενώ την ίδια δυνατότητα έχουν και όσοι θελήσουν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία.

Το ελληνικό μέλι θεωρείται ως το καλύτερο του κόσμου και η ανωτερότητά του οφείλεται στη μεγάλη βιοποικιλότητα, στις εδαφολογικές - κλιματικές συνθήκες της χώρας μας καθώς και στο υψηλό γνωστικό επίπεδο, επαγγελματισμό και μεράκι του Ελληνα μελισσοκόμου.Η επιδότηση στόχο έχει το ελληνικό μέλι να τυποποιηθεί, να αποκτήσει το δικό του brand name, να μεταποιηθεί και κατ΄ επέκταση να «κυριαρχήσει» και στη διεθνή αγορά. Το ελληνικό μέλι θεωρείται ως το καλύτερο του κόσμου. Μπορεί να γίνει το μαύρο χαβιάρι για την Ελλάδα. Η ανωτερότητά του οφείλεται στη μεγάλη βιοποικιλότητα (μεγάλος αριθμός διαφορετικών φυτών), στις εδαφολογικές, κλιματικές συνθήκες της χώρας μας και στο υψηλό γνωστικό επίπεδο, επαγγελματισμό και μεράκι του Ελληνα μελισσοκόμου. Υστερεί όμως σε brand name. Η τυποποίηση -μεταποίηση αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύσει. Το ελληνικό μέλι να αποκτήσει την προστιθέμενη αξία που του αναλογεί.

Οι Ελληνες παραγωγοί μπορούν λοιπόν να δημιουργήσουν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, σύγχρονες μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης, καθώς με τον τρόπο αυτό θα πετύχουν τόσο την ευχερέστερη διάθεση των προϊόντων που παράγει η κυψέλη, όσο και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους.
Επιδοτήσεις έως 65% για μεταποίηση μελιού 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής επιχορηγεί μεταποιητικές δραστηριότητες, με το ελάχιστο ποσό επένδυσης στα 100.000 ευρώ και την προϋπόθεση ότι το ποσοστό ιδίας συμμετοχής θα είναι 25% (αν υπάρξει τραπεζικός δανεισμός). Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει και το 65% για μονάδες που θα δημιουργηθούν για παράδειγμα σε μικρά νησιά.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα που παρέχει το πρόγραμμα στους μελισσοκόμους να συνεταιρισθούν μεταξύ τους και να καταθέσουν από κοινού τις επενδυτικές τους προτάσεις. Δηλαδή το πρόγραμμα στόχο έχει να υπερκεράσει τυχόν εμπόδια, που δεν θα επέτρεπαν σε κάποιους μελισσοκόμους να καταθέσουν μόνοι τους επενδυτική πρόταση.Στόχος των επιδοτήσεων είναι το ελληνικό μέλι να αποκτήσει το δικό του brand name, να τυποποιηθεί, να μεταποιηθεί και κατ΄ επέκταση να «κυριαρχήσει» και στη διεθνή αγορά
Στόχος των επιδοτήσεων είναι το ελληνικό μέλι να αποκτήσει το δικό του brand name, να τυποποιηθεί, να μεταποιηθεί και κατ΄ επέκταση να «κυριαρχήσει» και στη διεθνή αγορά.

Το πρόγραμμα κινείται στη λογική να καταστεί εφικτή η επένδυση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα μελισσοκόμων, καθώς το ελάχιστο όριο της επένδυσης είναι υψηλό, στα 100.000 ευρώ.
Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι το πρόγραμμα απαιτεί από τον ιδιώτη επενδυτή συμμετοχή στην επένδυση, με ποσοστό 25% εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα έχει προβλεφτεί και η λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου.

Συνεπώς πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο που μέσα από τη σύμπραξη πολλών ανθρώπων μαζί ενισχύει τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων σε μεγάλο βαθμό δίνοντας ελπίδα πραγματοποίησης της κάθε σωστής οικονομοτεχνικής επενδυτικής πρότασης.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι εκτός από την αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησης, τοπογραφικό οικοπέδου, κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.

Τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού, με μνεία στη δυναμικότητα και την απαρίθμηση των μηχανημάτων και της τοποθέτησής τους στον χώρο.


 • Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας, με μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στις γραμμές παραγωγής και στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων. Μελέτη και εφαρμογή συστήματος HACCP.
 • Μελέτη, έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
 • Αδεια διάθεσης λυμάτων.
 • Βεβαίωση χρήσης χώρου (από την πολεοδομία).

Αφού εγκριθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση κωδικού αριθμού της εγκατάστασης, που δίνεται από τον ΕΦΕΤ.

Οι δαπάνες και οι δικαιούχοι

Οι επενδυτικές προτάσεις που καλύπτει το νέο πρόγραμμα αφορούν:


 • Τον εκσυγχρονισμό, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης και συσκευασίας μελιού.
 • Την ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας μελιού σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
 • Την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:


 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες.
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων - γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.
 • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί, ούτε θα υποβληθούν για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να υποβάλλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα.
 • Να μπορούν να καταδειχθούν η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα.
 • Να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους της επένδυσης.
 • Να μην είναι υπό ίδρυση.

Με βασικό μάλιστα στόχο την άμεση υλοποίηση των επενδύσεων του νέου προγράμματος, κύριο χαρακτηριστικό της νέας κοινής υπουργικής απόφασης που διέπει το εν λόγω μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» είναι η επιτάχυνση διαδικασιών αξιολόγησης, έτσι ώστε να μην αντιμετωπιστούν ξανά φαινόμενα καθυστέρησης έγκρισης των αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις των υποψήφιων επενδυτών.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη μονάδα τυποποίησης μελιού.

Η ίδρυση μίας μεταποιητικής - τυποποιητικής μονάδας μελιού γίνεται στο πλαίσιο της καθετοποίησης της εκμετάλλευσης.

Η εγκατάσταση και η λειτουργία των εργαστηρίων μπορεί να γίνει σε χώρο από 40 τ.μ. τουλάχιστον έως 100 τ.μ., σύμφωνα την παραγωγή, εφόσον βρίσκονται σε επαρχιακές πόλεις ή κωμοπόλεις, οι διαδικασίες παραγωγής απαιτούν απλές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και τα προϊόντα τους διαθέτονται χονδρικώς, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε καταστήματα λιανικής πώλησης αποκλειστικά της περιοχής τους.

Οι άδειες που απαιτούνται (άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και αριθμός έγκρισης) για να λειτουργήσουν οι τυποποιητικές μονάδες μελιού εκδίδονται από τις περιφέρειες (πρώην νομαρχίες) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικίας περιφερειακής ενότητας.

Για την έκδοση της άδειας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και η άδεια εγκατάστασης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικίας περιφερειακής ενότητας.
Η άδεια χωρίζεται σε δύο στάδια: την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας.
Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται πρώτα και ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, με τη μονάδα πλήρως εγκατεστημένη και μετά τη βεβαίωση καταλληλότητας από το Τμήμα Κτηνιατρικής της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

Το κόστος εγκατάστασης ενός μελισσιού

Απλόχερα χαρίζει τον πλούτο του το μελίσσι στον μελισσοκόμο, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερα έξοδα.
Βάλτε λοιπόν τις μέλισσες να δουλέψουν για σας και εξασφαλίστε ένα διόλου ευκαταφρόνητο εισόδημα. Χωρίς να χρειάζεται να είστε επαγγελματίας αγρότης ή μελισσοκόμος.
Αρκεί να έχετε μεράκι και αγάπη για το μελίσσι και να φροντίζετε να το μετακινείτε για να βρίσκει τροφή. Το κόστος αγοράς ενός μελισσιού κυμαίνεται από 60 έως 100 ευρώ, ενώ το κόστος αγοράς της κυψέλης φτάνει τα 40 ευρώ. Δηλαδή το κόστος για 10 κυψέλες διαμορφώνεται από τα 1.000 - 1.400 ευρώ. Για παράδειγμα, μία κυψέλη στην ηπειρωτική Ελλάδα μπορεί να δώσει μέχρι τρεις φορές τον χρόνο μέλι. Και κατά μέσον όρο 12 κιλά μέλι τη φορά. Δηλαδή 30 με 36 κιλά μέλι, με την τιμή του να κυμαίνεται από τα 10 ευρώ το κιλό (για τα συμβατικά μέλια) και να φτάνει τα 22 ευρώ το κιλό για τα βιολογικά μέλια.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός, που είναι η μάσκα, το καπνιστήρι, το ξέστρο, ο μελιτοεξαγωγέας και το δοχείο μελιού (ανοξείδωτο βαρέλι) κοστίζουν γύρω στα 1.000 ευρώ.

Τα προϊόντα της κυψέλης

Η κυψέλη εκτός από το μέλι προσφέρει και άλλα πέντε πολύτιμα προϊόντα της στον μελισσοκόμο, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο στη φαρμακευτική όσο και στην κοσμετολογία. Και μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το εισόδημα του μελισσοπαραγωγού. Τα προϊόντα αυτά είναι:

 • Ο βασιλικός πολτός, προϊόν της κυψέλης με αυξημένη ζήτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι 10 γρ. βασιλικού πολτού πωλούνται μέχρι 40 ευρώ. Βασιλικός πολτός είναι η κρεμώδης ουσία που εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς αδένες των εργατριών μελισσών. Προορίζεται για τη διατροφή όλων των ατελών σταδίων της μέλισσας, γι' αυτό και ονομάζεται «γάλα των μελισσών». Στον βασιλικό πολτό βρίσκεται ο καθοριστικός παράγοντας που μετατρέπει την προνύμφη-μέλισσα από εργάτρια σε βασίλισσα. Ο βασιλικός πολτός είναι πλούσια πηγή πρωτεϊνών, αμινοξέων, λιπιδίων, βιταμινών, ανόργανων στοιχείων και άλλων χρήσιμων ουσιών, γι' αυτό κι έχει γίνει αντικείμενο πολλών ιατρικών μελετών για τις ευεργετικές επιδράσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό.
 • Η γύρη. Τη συγκεντρώνουν οι μέλισσες από διάφορα λουλούδια. Είναι η πλουσιότερη φυσική τροφή σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, απαραίτητα αμινοξέα, ένζυμα και άλλα χρήσιμα συστατικά, μεγάλης βιολογικής αξίας για τη μέλισσα, αλλά και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αναφέρεται ότι ποσότητα 35 γρ. γύρης την ημέρα, περίπου μια κουταλιά της σούπας δηλαδή, ικανοποιεί τις ημερήσιες ανάγκες του ανθρώπου σε πρωτεΐνες.
 • Η πρόπολη είναι ρητινώδης κολλητική ουσία που συλλέγουν οι μέλισσες από διάφορα φυτά, την εμπλουτίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες και τη χρησιμοποιούν για τη στεγανοποίηση και απολύμανση του εσωτερικού της φωλιάς τους. Η πρόπολη αποτελεί μία σχεδόν χαμένη πηγή εισοδήματος. Η παραγωγή στην Ελλάδα είναι σχεδόν μηδενική, ενώ οι εισαγωγές πρόπολης μεγάλες.
 • Το κερί της μέλισσας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των κηρηθρών έχει αντιβιοτικές ουσίες που συμβάλλουν στη συντήρηση του μελιού. Οι σπουδαιότεροι τομείς χρήσης του μελισσοκεριού είναι οι βιομηχανίες καλλυντικών, κεριών και παραγωγής φύλλων κηρήθρας.
 • Το δηλητήριο της μέλισσας είναι το όπλο της μέλισσας εναντίον των εχθρών της. Είναι ένα πολύπλοκο μείγμα χημικών ουσιών και η φαρμακευτική του δράση είναι γνωστή από πολύ παλιά. Χρησιμοποιείται με επιτυχία εναντίον της ρευματοειδούς πολυαρθρίτιδας, περιορίζει τους ισχιακούς πόνους, τη νευραλγία, τη νευρομυαλγία, τη μεσοπλεύριο και τη βρογχική νευραλγία.
Εφη Καραγεώργου

Πηγή : ethnos.gr
           

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ελπίζουμε να απολαύσετε το μέλι μας. Προέρχεται από τις δικές μας κυψέλες που βρίσκονται στα βουνά του Κιλκίς,δίπλα  στον  Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων που είναι ένας από τους νεώτερους κήπους της Ευρώπης.
Βρίσκεται μέσα σε φυλλοβόλα δρυοδάση του Μαυροβουνίου της οροσειράς τωνΚρουσσίων με πλούσια χλωρίδα που περιλαμβάνει τουλάχιστον 1.072 φυτικά είδη και υποείδη).
 Ο χώρος ανήκει σε μια ζώνη προστατευόμενων περιοχών βάσει διεθνών συμβάσεων (Σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους, περιοχές υπό ένταξη στο Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών ΦΥΣΗ 2000) και στα πευκοδάση της Χαλκιδικής.


Κάνουμε το καλύτερό για τη φροντίδα για των τις μελισσών μας με υπευθυνότητα έτσι ώστε να προσφέρουμε ένα άριστα ποιοτικό προϊόν  . 

 Άθερμο και ανεπεξέργαστο.  
Άθερμο μέλι είναι το μέλι που εξάγεται από την κερήθρα, χωρίς βράσιμο, χωρίς παστερίωση και γενικά χωρίς καμία επεξεργασία, ενώ πρόκειται για την πιο αγνή μορφή μελιού.
Η επεξεργασία του μελιού συχνά αφαιρεί πολλά από τα θρεπτικά συστατικά (όπως τη γύρη και τη πρόπολη) τα οποία βρίσκονται στο ακατέργαστο μέλι όταν αυτό συλλέγεται από την κυψέλη. 
 Το άθερμο μέλι διατηρεί το λεπτό του άρωμα, τη μαγιά και τα ένζυμα που περιέχει και είναι υπεύθυνα για την ενεργοποίηση των βιταμινών στον οργανισμό μας.
 
Μοναδική γεύση 
Εάν αγοράζετε μέλι μας τακτικά, θα βρείτε τη γεύση και την υφή του να διαφέρουν από βάζο να βάζο. Αυτό είναι επειδή εμείς συσκευάζουμε σε μικρές παρτίδες και οι πηγές του μελιού μέσα από το χρόνο και από κυψέλη σε κυψέλη. Έτσι, αν αρέσει ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη παρτίδα καλύτερα να σημειώσετε τον αριθμό παρτίδας και να προμηθευτείτε την ποσότητα που χρειάζεστε.

Η κρυστάλλωση του μελιού είναι μία από τις γνωστότερες φυσικές του ιδιότητες. Πρόκειται για μία απόλυτα φυσική ιδιότητα που, θεωρητικά, χαρακτηρίζει όλα τα μέλια, εκτός από αυτά του πεύκου και της ελάτης. Η ιδιότητα αυτή του μελιού συχνά αποκαλείται ζαχάρωμα, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να συνδέουν αυτή την ιδιότητα του μελιού με τη νοθεία. Αυτό, βέβαια, δεν είναι αληθές.
Γιατί κρυσταλλώνει το μέλι;
Το μέλι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως υπέρκορο διάλυμα ζαχάρων σε νερό. Ως υπέρκορο διάλυμα, λοιπόν, είναι ασταθές, έχοντας την τάση να σταθεροποιηθεί με την καταβύθιση της περίσσειας ποσότητας ζαχάρων που βρίσκεται σε αυτό. Οι πρώτοι κρύσταλλοι που καταβυθίζονται, λειτουργούν ως πόλοι έλξης και άλλων, με συνέπεια την δημιουργία μεγαλύτερων συσσωματωμάτων, το σύνολο των οποίων δημιουργεί την εικόνα του κρυσταλλωμένου νερού. Αναλυτικότερα, κατά τη διαδικασία της κρυστάλλωσης η γλυκόζη αφυδατώνεται και παίρνει τη μορφή κρυστάλλου. Οι κρύσταλλοι σχηματίζουν ένα πλέγμα (lattice), που ακινητοποιεί άλλα συστατικά του μελιού σε ένα εναιώρημα, το οποίο παρουσιάζεται ημι-στερεό.
Το μέλι δεν κρυσταλλώνει με τον ίδιο τρόπο. Σε γενικές γραμμές το μέλι που έχουμε στο σπίτι μας μπορεί να υποστεί κρυστάλλωση με δύο τρόπους.
Η ανομοιόμορφη κρυστάλλωση  κατά την οποία σχηματίζονται στο μέλι χοντροί κρύσταλλοι, οι οποίοι καθιζάνουν, δημιουργώντας στο σώμα του μελιού δύο στρώματα, το κρυσταλλωμένο μέλι στον πυθμένα και την υδαρή φάση του μελιού στην επιφάνεια.
Η άνω επιφάνεια περιέχει περισσότερο νερό σε σχέση με το αρχικό μέλι, με συνέπεια να υπάρχει πιθανότητα το μέλι αυτό να ζυμωθεί και να ξινίσει.
Η ομοιόμορφη κρυστάλλωση κατά την οποία σχηματίζονται μικροί κρύσταλλοι, οι οποίοι κατανέμονται σε όλη την μάζα του μελιού. Στην περίπτωση αυτή το μέλι δίνει την εμφάνιση του «πηγμένου», αλλά δεν κινδυνεύει να ξινίσει. Τα ελληνικά μέλια συνήθως κρυσταλλώνουν με αυτόν τον τρόπο.
Παράγοντες που επηρεάζουν την κρυστάλλωση του μελιού
Το μέλι, ανάλογα με την φυσική του προέλευση και την χημική του σύνθεση, κρυσταλλώνει γρήγορα, αργά ή και καθόλου. Από τους παράγοντες που επηρεάζουν την κρυστάλλωσή του, οι κυριότεροι είναι:
·         Η συγκέντρωση γλυκόζης: Η μεγάλη συγκέντρωση γλυκόζης στο μέλι, ευνοεί τη γρήγορη κρυστάλλωση, ιδιαίτερα όταν αυτή ξεπεράσει το 30%.
·         Το νερό: Το μέλι περιέχει γενικά μια ποσότητα νερού, συνήθως κάτω από 20%. Όσο χαμηλότερη αυτή, τόσο πιο γρήγορα κρυσταλλώνει το μέλι, ιδιαίτερα δε όταν η υγρασία πέφτει κάτω από το 14%.
·         Οι πυρήνες συμπύκνωσης: Διάφορες ξένες ύλες, όπως γύρη, κερί, κρύσταλλοι γλυκόζης, λειτουργούν ως πυρήνες, πάνω στους οποίους κολλούν και άλλοι κρύσταλλοι γλυκόζης, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η κρυστάλλωση.
·         Η θερμοκρασία διατήρησης: Η θερμοκρασία που ευνοεί την κρυστάλλωση του μελιού είναι αυτή των 14 oC. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες το ιξώδες του μελιού αυξάνει, με αποτέλεσμα την μείωση του συντελεστή διάχυσης και την καθυστέρηση της δημιουργίας κρυστάλλων. Στους -45oC το μέλι μπορεί να διατηρηθεί σε ρευστή φάση για απεριόριστο χρόνο. Αντίστοιχα και σε υψηλότερες θερμοκρασίες καθυστερεί η κρυστάλλωση, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα των διαφόρων μορίων.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η ταχύτητα κρυστάλλωσης των κυριότερων αμιγών κατηγοριών μελιού διαφέρει σημαντικά. Το μέλι μελιτώματος (πεύκου και ελάτης) δεν κρυσταλλώνει ή κρυσταλλώνει με πολύ αργό ρυθμό, ενώ τα ανθόμελα κρυσταλλώνουν με σχετικά γρήγορο ρυθμό.

Πίνακας 1. Ταχύτητα κρυστάλλωσης των ελληνικών αμιγών κατηγοριών μελιού.
Κατηγορία Μελιού
Χρόνος κρυστάλλωσης σε μήνες*
Πευκόμελο
Μετά από 24 μήνες
Ελάτης
Δεν κρυσταλλώνει
Καστανιάς
12 – 18
Θυμαριού
8 – 18
Πορτοκαλιάς
1 – 3
Βαμβακιού
1 – 2
Ερείκης
2 – 3
Ηλίανθου
1 – 2
*Ο χρόνος κρυστάλλωσης ισχύει για αμιγή μέλια που δεν υπέστησαν κάποια θερμική ή άλλη επεξεργασία και διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου.
Πως θα επαναφέρουμε το μέλι στην αρχική του κατάσταση
Το κρυσταλλωμένο μέλι μπορούμε να το ρευστοποιήσουμε, ώστε να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Επειδή η θέρμανση μπορεί να επηρεάσει κάποια από τα χαρακτηριστικά του μελιού, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπια. Ο καλύτερο τρόπος είναι με τη χρήση μπεν-μαρί, βάζοντας μια κατσαρόλα με νερό, όπου έχει τοποθετηθεί το βάζο με το μέλι, μέσα σε μια μεγαλύτερη επίσης με νερό. Το νερό στη μεγάλη κατσαρόλα βράζει, το νερό στη μικρή θερμαίνεται και ρευστοποιεί το μέλι. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια κατσαρόλα θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μη θερμανθεί πολύ το νερό, αλλά ούτε ο πυθμένας της κατσαρόλας. Σε γενικές γραμμές, το νερό μέσα στο οποίο βρίσκεται το μέλι θα πρέπει να έχει θερμοκρασία γύρω στους 55 οC, να αποφεύγεται δε θερμοκρασία πάνω από 60 οC.
Το μέλι μπορούμε να το ρευστοποιήσουμε και στον φούρνο μικροκυμάτων, προσέχοντας πάρα πολύ και αναδεύοντας τακτικά το μέλι. Επειδή τα μικροκύματα θερμαίνουν πολύ το μέλι, θα πρέπει να το βάζουμε για μικρά διαστήματα (20-30 δευτερόλεπτα) και να το αναδεύουμε, ώστε να ρευστοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και με τη μικρότερη αρνητική επίδραση. Τέλος, το μέλι μπορεί να ρευστοποιηθεί βάζοντάς το πάνω στο καλοριφέρ το χειμώναόχι, όμως, με απευθείας έκθεση στον ήλιο επειδή το φως καταστρέφει διάφορα συστατικά του μελιού.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κρυστάλλωση είναι μια απόλυτα φυσική κατάσταση του μελιού, η οποία επηρεάζεται από διάφορους φυσικούς παράγοντες, είναι δε αναστρέψιμη. Ακόμα, πρέπει να τονίσουμε ότι η κρυστάλλωση δεν έχει καμία σχέση με την νοθεία του μελιού, αν και ορισμένοι καταναλωτές θεωρούν το μέλι που κρυσταλλώνει, νοθευμένο. Για το λόγο αυτό, με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούμε να επαναφέρουμε το μέλι στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να χάσει τις φυσικές του ιδιότητες και την θρεπτική του αξία.
Κατανάλωση μελιού
Βάζουμε την ημερομηνία λήξης στα  βάζα, διότι επιβάλλεται  από τον νόμο.
 Αν το μέλι διατηρείται σε καλά κλειστά δοχεία και μακριά από τον ήλιο (γιατί ο ήλιος καταστρέφει πολλά, από τα ένζυμά του), το μέλι μπορεί να παραμείνει «φρέσκο» για χρόνια.


.